PŮJČOVNÍ ŘÁD

 

 

1. Na zkoušení je vhodné (nikoli nutné) se předem objednat na tel čísle 721 946 286

2. Zkoušení šatů v našem salonu není zpoplatněno

3. Zkoušení šatů v salónu je bezplatné v pracovní době, mimo pracovní dobu, dále o víkendu je možnost otevření salonu ve smluvenou      hodinu, je zde poplatek: první hodina - 100,-, každá další hodina 100,-, v případě rezervace šatů v tento termín se poplatek neúčtuje

4. Šaty půjčujeme zpravidla na 4-6 dní , není-li dohodnuto jinak, při delší době půjčení se cena půjčovného navyšuje o 500,-/den

5. Při rezervaci věci se hradí rezervační poplatek ve výši 50% ceny půjčovného. Rezervační poplatek je NEVRATNÝ, lze jej však 1x převést na jinou  věc určenou k půjčení, nikoli však vyměnit za věc, která je určena k zakoupení , či službu. Doplatek se hradí při vyzvednutí věci. V případě odstoupení od smlouvy, zrušení zakázkového šití šatů , případně nevyzvednutí věci, částka rezervačního poplatku propadá ve prospěch salonu, na úhradu  nákladů spojených s přípravou věci .

6. Rezervovaná věc se vyzvedává vždy dva dny před akcí a vrací se vždy v první pondělí po akci, není-li domluveno jinak.V případě nevrácení věci včas, bude účtována smluvní pokuta ve výši 10% z prodejní hodnoty za každý den prodlení.

7. V ceně půjčovného je zahrnuto čištění běžného ušpinění věci ( prach na lemu sukně, make-up), žehlení a drobné krejčovské úpravy věci. Vyžaduje-li úprava na přání klienta výraznější zásah švadleny nebo je-li předmět nadměrně ušpiněn ( šaty hnědé až černé od mokrého exteriéru), hradí klient dle sazebníku švadleny či čistírny.

8. Zákazník nesmí vypůjčenou věc jakýmkoli způsobem upravovat, opravovat, čistit nebo žehlit.

9. Pokud zákazník vypůjčenou věc poškodí : odstranitelně - hradí náklady vzniklé s odstraněním škody materiál + krejčovskou práci, neodstranitelně - odkupuje předmět za maloobchodní cenu poníženou o částku zaplacenou na půjčovném.

10. Při ztrátě či odcizení věci, hradí zákazník pořizovací cenu půjčené věci.

11. V případě nevrácení obalu, ve kterém byl předmět půjčen, účtujeme částku 300,- , ramínka 30,- .

12. Závěrečná krejčovská úprava ( délka, úprava ramínek, apod.) je zdarma.

13. Při změně termínu svatby, plesu, vám zálohu převedeme na nový termín.

14. Šaty pronajímáme čisté, vyžehlené a upravené na míru, je-li tak dohodnuto. Při pronájmu šatů je třeba si uvědomit, že jde o pronájem, nikoliv prodej nového zboží.

15. Šaty jsou pronajímány za sjednanou cenu od čtvrku do pondělí. Jsou tedy pro vás standartně určeny na jeden víkend .

16. Šaty upravujeme v týdnu před vaší svatbou. Dva týdny předem si prosím  rezervujte termín závěrečné zkoušky. ( střevíčky a spodní prádlo, které budete mít ve váš svatební den). Prosím upozorněte nás na svá přání a požadované úpravy, na případné nedostatky je důležité nás upozornit ihned, na pozdější reklamace již nebude brán zřetel.

17. V případě potřeby pronájmu šatů na více dní, cena je řešena a navržena individuálně dle modelu a termínu.

18. Ceny u nás v salonu uvedené jsou včetně DPH. 

 

GDPR: Všechny osobní údaje shromažďujeme, evidujeme a zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, přípravy smluv nebo vlastního plnění smluv a na základě oprávněného zájmu.

Za účelem zpracování vašich objednávek evidujeme osobní údaje jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, rodné číslo nebo číslo OP ( shoda jmen) a vaše tělesné míry. Tyto údaje využíváme pouze ke své vlastní potřebě a neposkytujeme je žádné třetí straně. Tyto údaje budou zpracovány pouze správcem a osobou pověřenou ke zpracování účetnictví a uchovány po dobu nezbytně nutnou pro archivaci účetních dokladů.