Svatební šaty

PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. Na zkoušení je vhodné (nikoli nutné) se předem objednat

2. Zkoušení šatů není zpoplatněno

3. Zkoušení šatů v salónu je bezplatné v pracovní době, mimo pracovní dobu, dále o víkendu je možnost otevření salonu ve smluvenou      hodinu, je zde poplatek: první hodina - 100,-, každá další hodina 100,-, v případě rezervace šatů v tento termín se poplatek neúčtuje

4. Šaty půjčujeme zpravidla na 4-6 dní , není-li dohodnuto jinak, při delší době půjčení se cena půjčovného navyšuje o 500,-/den

5. Při rezervaci věci se hradí rezervační poplatek ve výši 50% ceny půjčovného. Rezervační poplatek je NEVRATNÝ, lze jej však 1x převést na jinou  věc určenou k půjčení, nikoli však vyměnit za věc, která je určena k zakoupení , či službu. Doplatek se hradí při vyzvednutí věci.V případě odstoupení od smlouvy, případně nevyzvednutí věci, částka rezervačního poplatku propadá ve prospěch salonu, na úhradu režijních nákladů spojených s přípravou věci .

6. Rezervovaná věc se vyzvedává vždy dva dny před akcí a vrací se vždy v první pondělí po akci, není-li domluveno jinak.V případě nevrácení věci včas, bude účtována smluvní pokuta ve výši 10% z prodejní hodnoty za každý den prodlení.

7. V ceně půjčovného je zahrnuto čištění běžného ušpinění věci, žehlení a drobné krejčovské úpravy věci. Vyžaduje-li úprava na přání klienta výraznější zásah švadleny nebo je-li předmět nadměrně ušpiněn, hradí klient dle sazebníku švadleny či čistírny.

8. Zákazník nesmí vypůjčenou věc jakýmkoli způsobem upravovat, opravovat, čistit nebo žehlit.

9. Pokud zákazník vypůjčenou věc poškodí : odstranitelně - hradí náklady vzniklé s odstraněním škody, neodstranitelně - odkupuje předmět.

10. Při ztrátě či odcizení věci, hradí zákazník pořizovací cenu půjčené věci.

11. V případě nevrácení obalu, ve kterém byl předmět půjčen, účtujeme částku 300,- , ramínka 30,- .